Nha Trang Media | Google Analytics

icons f       Hotline : 0906 516 593 - 09310 777 86

Băng thông của Web Hosting?

 

bang thong hosting nha trang

Băng thông của Web hosting?

Băng thông của web hosting là lượng dữ liệu (tính bằng MBytes) trao đổi giữa website của bạn với người sử dụng trong một tháng. Ví dụ nếu bạn tải lên website của mình một tệp tài liệu có kích thước là 1MB và có 100 khách hàng tải tệp tài liệu đó về thì bạn đã tiêu tốn tổng cộng 101MB băng thông.

You are here: Tư vấn thiết kế website Băng thông của Web Hosting?