Nha Trang Media | Google Analytics

icons f       Hotline : 0906 516 593 - 09310 777 86

Các yêu cầu và tính năng cần thiết của Web Hosting?

 1. Đầu tiên phải nói đến về vấn đề tốc độ. Máy chủ chạy dịch vụ Web phải có cấu hình đủ lớn để đảm bảo xử lý thông suốt, phục vụ cho số lượng lớn người truy cập. Phải có đường truyền kết nối tốc độ cao để đảm bảo không bị nghẽn mạch dữ liệu.

Yêu cầu và tính năng của Web hosting?

2. Máy chủ phải được người quản trị hệ thống chăm sóc, cập nhật, bảo dưỡng thường xuyên nhằm tránh các rủi ro về mặt kỹ thuật cũng như bảo mật.

3. Web Hosting phải có một dung lượng đủ lớn (tính theo MBytes) để lưu giữ được đầy đủ các thông tin, dữ liệu, hình ảnh,... của Website

 

4. Phải có bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website

 

5. Phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP để cập nhật thông tin.

 

6. Hỗ trợ các các ngôn ngữ lập trình cũng như cơ sở dữ liệu để thực thi các phần mềm trên Internet hoặc các công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt động giao dịch trên Website như gửi mail, upload qua trang Web, quản lý sản phẩm, tin tức...

 

7. Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail như POP3 E-mail, E-mail Forwarding, DNS...

 

8. Có giao diện quản lý Web Hosting để dễ dàng quản lý website, các tài khoản FTP, Email...

 

9. Không bị chèn các banner quảng cáo của nhà cung cấp.

You are here: Tư vấn thiết kế website Các yêu cầu và tính năng cần thiết của Web Hosting?